top of page

Usługi

Fuzje i

Przejęcia

 • Doradctwo Strategiczne

 • Poszukiwanie oraz Ocena Celów Inwestycyjnych lub Potencjalnych Inwestorów,

 • Kompleksowe Zarządzanie Projektem

 • Aranżacja Finansowania Przejęcia innej Spółki, MBO's, LBO's

Doradztwo przy

Finansowaniu

oraz

Transakcjach Kapitałowych

 • Wprowadzenie na Rynek Publiczny

 • Private Equity

 • Emisje Obligacji

 • Finansowanie Projektów

 • Finansowanie Mezzanine

Usługi Powiernicze

 • Family Office 

 • Tworzenie Struktur Korporacyjnych w Polsce i za granicą

 • Administracja Spółek

Nieruchomości

Komercyjne

 • Poszukiwanie Partnerów

 • Sprzedaż Nieruchumości Komercyjnych

 • Doradztwo oraz Aranżacja Finansowania Projektów

bottom of page